1. Стандартната дължина на всяка история е 2:30 мин. Препоръчителното отклонение от стандарта е (Х2) - т.е. в диапазона 1:15-5:00 мин.

  2. В аудиото не се използва (добавя) фонова музика, освен ако тя не е част от синхрона - живо изпълнение от героя или музика, идваща от естествената среда. Аудиодизайнът е възможно да включва естествените звуци от жизнената среда на героя.

  3. Всяка история е препоръчително да има ярко начало и финал, в който кулминира емоционалното натрупване на разказа.

  4. Audio - 48000hz, Stereo, 384kbps